Ważność Uprawnień UDT: Zmiany przepisów i konieczność przedłużenia

  • Home
  • Ważność Uprawnień UDT: Zmiany przepisów i konieczność przedłużenia

Ważność Uprawnień UDT: Zmiany przepisów i konieczność przedłużenia

2023-08-26 admin Comments Off

Jeśli posiadasz uprawnienia UDT, to wiesz, jak ważne są one dla Twojej pracy. Nie możesz jednak zapominać, że zmiany w przepisach mogą wpłynąć na ich ważność. Zgodnie z Artykułem 3 ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o dozorze technicznym, istnieją dwie kategorie zaświadczeń:

  • Zaświadczenia wydane przed 1 czerwca 2019 roku: Wszystkie zaświadczenia wydane przez UDT na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 roku tracą ważność 1 stycznia 2024 roku. To oznacza, że jeśli posiadasz takie zaświadczenie, koniecznie musisz podjąć kroki w celu przedłużenia swoich uprawnień nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia
  • Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po 1 czerwca 2019 roku: Te zaświadczenia tracą ważność zgodnie z datą podaną na samym zaświadczeniu. Ważne jest więc, abyś zwracał uwagę na tę datę i nie dopuszczał do przekroczenia jej, co mogłoby wpłynąć na Twoje możliwości zawodowe.

Nie ryzykuj utraty ważności swoich uprawnień UDT. Zmiany w przepisach mogą być zawiłe, ale pamiętaj, że to Twoja odpowiedzialność utrzymania aktualności swoich kwalifikacji. Śledź komunikaty UDT, zadbaj o terminowość i zainicjuj proces przedłużania uprawnień, jeśli to konieczne. Dzięki temu będziesz mógł kontynuować pracę na pełnych obrotach, zachowując bezpieczeństwo i profesjonalizm w swojej dziedzinie.

Sprawdź termin ważności Twoich uprawnień na stronie Urzędu Dozoru Technicznego:

Wniosek o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia następuje w drodze wniosku, który należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia. 

W przypadku osób posiadających zaświadczenia dotychczas bezterminowe, wydane do dnia
1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r.  – wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia: 30.09.2023r. Wówczas ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat – w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia (załącznik nr 3 do rozporządzenia). 

Wniosek o przedłużenie uprawnień możesz złożyć:

Tradycyjnie

Elektronicznie

na osobistym koncie https://eudt.gov.pl/

Z dokładnym procesem przedłużania uprawnień możesz przeczytać na stronie Urzędu:

Przedłużenie ważności jest bezpłatne

Zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2a: Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osób, o których mowa w art. 22 wymogi wobec osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę urządzeń technicznych ust. 3, jest bezpłatne i następuje na wniosek.