Dział Serwisu

ul. Armii Krajowej 1
83-330 Żukowo

Tel. +48 607 209 902
serwis@polkar-szkolenia.pl

Przeglądy wózków

Okresowe, konserwatorskie 

Sprawdzamy jak często wykonywane są przeglądy, uzgadniamy ich wykonywanie
bezpośrednio z klientem i uzależniamy od takich czynników jak:

 • – warunki pracy
  – intensywność eksploatacji danego wózka
 • – w razie długich okresów przeglądowych oferujemy przeglądy konserwatorskie
 •  
 •  

Nasi serwisanci posiadają uprawnienia:

 • – do montażu i konserwacji instalacji gazowych w wózkach widłowych,
 • – konserwatora wózków widłowych nadane przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • – samochody serwisowe wyposażone są w specjalistyczne narzędzia i
  części zamienne do wykonywania usługi bezpośrednio u Klienta,
 • – Zapewniamy również wizytę konserwatora w czasie odbioru wózka
  widłowego przez inspektora UDT.