Prezentujemy z dumą

Certyfikaty ISO

Z dumą informujemy, że od 2014 roku jako ośrodek posiadamy certyfikat ISO wydany przez renomowaną instytucję LL-C (Certification) Czech Republic a.s., system zarządzania jakością, który co rocznie weryfikowany jest przez zewnętrzne jednostki certyfikujące. 

Certyfikat ISO (International Organization for Standardization) to międzynarodowa norma potwierdzająca, że nasza firma spełnia wysokie standardy w zarządzaniu jakością i działaniem organizacyjnym. Jest to potwierdzenie, że działamy zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i zobowiązujemy się dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości.

Certyfikacja obejmuje szkolenia operatorów maszyn budowlanych, urządzeń technicznych podlegających nadzorowi UDT oraz szkolenia z zakresu eksploatacji i nadzoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznego, ciepłowniczego, gazowego urządzeń, instalacji i sieci.

Naszą jakość i zaangażowanie w doskonalenie działalności potwierdza certyfikat ISO, zachowujący ważność w skali międzynarodowej, wydany przez LL-C (Certification) Czech Republic a.s. Jest to renomowana organizacja certyfikująca, która szczegółowo analizuje nasze procedury i działania, by upewnić się, że spełniamy wszystkie wymagania normy ISO 9001.

ISO do 2026