Kształcenie ustawiczne

Akredytacja

W 2015 Ośrodek Dydaktyczno – Szkoleniowy P.P.U.S. „POLKAR” Sp. z o.o. otrzymał akredytację na całość prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wydane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Z dniem 28.10.2021r. (po zmianie przepisów) nasz Ośrodek otrzymał akredytacje Pomorskiego Kuratora Oświaty na okres 5 lat na następujące kształcenia ustawiczne w formie pozaszkolnej:

  • - Operator koparek jednonaczyniowych (podgląd)
  • - Operator ładowarek jednonaczyniowych (podgląd)
  • - Operator koparkoładowarek (podgląd)
  • - Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż i demontaż (podgląd)
  • - Operator spycharek (podgląd)
  • - Wózki jezdniowe podnośnikowe (podgląd)
  • - Żurawie przewoźne i przenośne (podgląd)

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, art.118 §2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r.poz1082) oraz §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.08.2019r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1692)