Kontakt

ul. Armii Krajowej 1
83-330 Żukowo
Tel. +48 58 685 81 87
Kom. +48 607 828 700 polkar@polkar-szkolenia.pl

Oddział w Elblągu
Tel. +48 607 601 106

Oddział w Redzie
Tel. +48 607 109 901

Dofinansowanie

O dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą się ubiegać właściciele firm, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom (a także sobie samym) taką formę nauki, która podniesie ich kwalifikacje i da umiejętności niezbędne do wykonywania pracy. Małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze 100% pokrycia kosztów szkoleń, a większym wystarczy 20% wkładu własnego.

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski. Z dofinansowania wykluczone są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie musi złożyć wniosek do PUP-u (Powiatowy Urząd Pracy) właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej. Wnioski takie można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez sieć Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego). Formularze takie powinny być dostępne na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Ponadto osoba, która pełni w PUP-ie rolę doradca klienta szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia pracowników.

Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, które pracodawca wskazał we wniosku. Beneficjent dofinansowania ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających nabycie danych szkoleń do miejscowego Urzędu Pracy. Ważną informacją dla pracodawców jest to, że dofinansowanie szkolenia danego pracownika można uzyskać bez względu na rodzaj umowy czy wymiar etatu na jaki jest zatrudniony. Pracodawca również może skorzystać z dofinansowania na szkolenia dla siebie na takich samych zasadach jak pracownicy.

PODSTAWOWE DANE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ

Nazwa: Ośrodek Dydaktyczno - Szkoleniowy P.P.U.S. „POLKAR” Sp. z o. o.
Adres instytucji szkoleniowej: ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo
Nr telefonu :                     58-685-81-87
NIP:                                     5892011138
REGON:                              221986010

Działalność prowadzona na podstawie: wpisu do KRS pod numerem 0000450769

Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych we właściwym Wojewódzkim Urzędzie Pracy : 2.22/00046/2014

Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, która nie ukończyła 30 roku życia, złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego, uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

 

Poszukaj projektu odpowiedniego dla Ciebie i zapoznaj się ze szczegółami na Portalu Funduszy Europejskich link do strony

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Rekonwersja - przekwalifikowanie zawodowe dla żołnierzy zawodowych, których służba dobiega końca.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej każdemu żołnierzowi w zależności od ilości lat służby w Wojsku Polskim przysługują następujące środki pozwalające wykonać rekonwersje:

po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu, tj. 2.976,oo PLN,
po 9 latach służby wojskowej – 200% limitu, tj. 5.952,00 PLN,
po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu, tj. 8.928,00 PLN.

Zakres pomocy Rekonwersyjnej

W ramach pomocy mogą zostać pokryte następujące wydatki:

- przekwalifikowanie zawodowe (różnego rodzaju kursy)
- do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),
- do 30 noclegów zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego

Podstawa Prawna

Podstawa prawna pomocy rekonwersyjnej:
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 655 art. 236 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2023 poz. 608).