Warunki korzystania z serwisu

  • Home
  • Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania ze strony internetowej przed
skorzystaniem z naszych usług. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację i zgody na
przestrzeganie poniższych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o zaprzestanie
korzystania z naszej strony internetowej.
 
Świadczenie usług
Nasza firma oferuje usługi szkolenia na wózki widłowe i serwisu wózków widłowych. Dokładamy wszelkich
starań, aby zapewnić wysoką jakość naszych usług, jednakże nie możemy udzielić gwarancji co do dostępności,
niezawodności i dokładności informacji udostępnianych na naszej stronie internetowej
 
Odpowiedzialność
Korzystanie z naszej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty, szkody lub koszty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z naszej strony
internetowej lub związane z nim. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępności
naszej strony internetowej spowodowane przyczynami niezależnymi od naszej kontroli.
 
Własność intelektualna
Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa do treści
zawartych na naszej stronie internetowej, należą do naszej firmy lub odpowiednich podmiotów. Zabrania się
kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, dystrybucji lub wykorzystywania jakiejkolwiek części naszej
strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 
Odnośniki do stron trzecich
Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron trzecich lub materiałów, które nie są w naszym
posiadaniu lub pod naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron trzecich ani za
jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z tych stron.
 
Ochrona danych osobowych
Gromadzenie, używanie i ochrona danych osobowych są objęte naszą Polityką prywatności. Prosimy o
zapoznanie się z tą polityką, aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy, używamy i
chronimy Państwa dane osobowe.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania ze strony internetowej przed
skorzystaniem z naszych usług. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację i zgody na
przestrzeganie poniższych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o zaprzestanie
korzystania z naszej strony internetowej.
 
Świadczenie usług
Nasza firma oferuje usługi szkolenia na wózki widłowe i serwisu wózków widłowych. Dokładamy wszelkich
starań, aby zapewnić wysoką jakość naszych usług, jednakże nie możemy udzielić gwarancji co do dostępności,
niezawodności i dokładności informacji udostępnianych na naszej stronie internetowej.
 
Odpowiedzialność
Korzystanie z naszej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty, szkody lub koszty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z naszej strony
internetowej lub związane z nim. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępności
naszej strony internetowej spowodowane przyczynami niezależnymi od naszej kontroli.
 
Własność intelektualna
Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa do treści
zawartych na naszej stronie internetowej, należą do naszej firmy lub odpowiednich podmiotów. Zabrania się
kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, dystrybucji lub wykorzystywania jakiejkolwiek części naszej
strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 
Odnośniki do stron trzecich
Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron trzecich lub materiałów, które nie są w naszym
posiadaniu lub pod naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron trzecich ani za
jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z tych stron.
 
Ochrona danych osobowych
Gromadzenie, używanie i ochrona danych osobowych są objęte naszą Polityką prywatności. Prosimy o
zapoznanie się z tą polityką, aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy, używamy i
chronimy Państwa dane osobowe.
 
Zmiany w warunkach korzystania
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach korzystania w dowolnym czasie i
z dowolnych powodów. Zmienione warunki korzystania będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na
naszej strony internetowej.
 
Kontakt
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące warunków korzystania z naszej strony internetowej lub chcieliby Państwo zgłosić uwagi lub skargi, prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem e-mail: polkar@polkar-szkolenia.pl
 
Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz niniejsze warunki korzystania z naszej strony internetowej.