RODO

RODO

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych)

Niniejsza zakładka zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które określają prawa i obowiązki zarówno naszej firmy, jak i użytkowników naszej strony internetowej w kontekście ochrony danych osobowych.

Administrator danych, działający jako administrator danych osobowych,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe POLKAR Sp. z o.o,
z siedzibą pod adresem ul. Armi Krajowej 1,
83-330 Żukowo

oraz

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe POLKAR Andrzej Karpus
z siedzibą pod adresem ul. Armii Krajowej 1,
83-330 Żukowo

realizują wszelkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami RODO.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej wyłącznie w celu świadczenia naszych usług szkoleń i serwisu. Dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z zasadami legalności, celowości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, dokładności, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności. 

Prawa użytkowników

Zgodnie z RODO, użytkownicy naszej strony internetowej mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat, użytkownicy mogą skontaktować się z nami pod adresem e-mail: polkar@polkar-szkolenia.pl.

Ochrona danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. Wszelkie dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach, a dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy, którzy muszą mieć dostęp do tych danych w celu świadczenia naszych usług.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie w celu poprawy działania i personalizacji doświadczenia użytkowników. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce prywatności. 

Zgoda na przetwarzanie danych

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz zasadami określonymi w niniejszym dokumencie RODO.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem e-mail: polkar@polkar-szkolenia.pl.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową oraz za przestrzeganie określonych zasad ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.