Pytania i odpowiedzi

  • Home
  • Pytania i odpowiedzi

Zapewniamy kilka różnych metod zgłoszenia: telefonicznie lub drogą mailową na adres szkolenia@polkar.pl lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej przy każdym z naszych dostępnych szkoleń. Wybierzcie Państwo sposób, który będzie dla Was najdogodniejszy i najszybszy.

Po dokonaniu zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy, automatycznie otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dodatkowo, nasz pracownik z Działu Szkoleń również potwierdzi ten fakt, przesyłając wiadomość na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy. Ponadto, niezależnie od wybranej formy zgłoszenia (telefonicznie, mailowo czy online), wszyscy uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie z informacją o realizacji szkolenia na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Staramy się realizować wszystkie zaplanowane szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niemniej jednak, zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia. W takiej sytuacji, powiadomimy wszystkich zgłoszonych osób drogą mailową lub telefoniczną.

Tak, możliwa jest rezygnacja z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jednak musi ona nastąpić najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli zgłoszenie rezygnacji nastąpi po tym terminie, będzie wiązało się to z pokryciem kosztów w wysokości 50% wartości szkolenia.

Nie, nie wymagamy dokonywania przedpłat. Płatność za uczestnictwo w szkoleniu jest możliwa po jego zakończeniu na podstawie wystawionej faktury VAT, z terminem płatności wynoszącym 7 dni od zakończenia szkolenia.

Uczestnik szkolenia odbiera fakturę, a termin płatności wynosi 7 dni. Choć nie wymagamy przedpłat, istnieje możliwość przygotowania dla Państwa faktury proforma, jeśli wymaga tego Państwa procedura.

Oczywiście, każdą taką prośbę rozpatrujemy indywidualnie.

Tak, wystawimy fakturę VAT ze stawką zw na podstawie oświadczenia od uczestnika, że udział w szkoleniu jest finansowany w min. 70% lub w całości ze środków publicznych i stanowi jednocześnie kształcenie zawodowe. Wzór oświadczenia zostanie przekazany mailem do wypełnienia, podpisania i przesłania do nas w formie oryginału.

Tak, oczywiście oferujemy zniżki dla większych grup uczestników z tej samej firmy. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników prosimy o indywidualny kontakt.

Tak, każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Oczywiście, trener jest dostępny dla uczestników zarówno podczas zajęć, jak i poza nimi. Staramy się zapewnić dodatkowy czas na pytania i odpowiedzi podczas przerw oraz po zakończeniu szkolenia.

Nasze szkolenia odbywają się w największych miastach Polski, głównie we Wrocławiu, Katowicach, Warszawie i Poznaniu. W przypadku szkoleń wewnętrznych organizujemy zajęcia w miejscach wskazanych przez klienta lub w dowolnym miejscu w kraju, organizując rezerwację sali szkoleniowej, noclegi, catering i transport.

Oczywiście, dysponujemy listą hoteli, które możemy Państwu polecić w pobliżu miejsca szkolenia.

Jako Administrator Danych Osobowych, Polkar sp z o.o. wprowadził politykę bezpieczeństwa, która zapewnia ochronę danych osobowych. Ta polityka obejmuje wszystkich pracowników, podmioty i osoby fizyczne współpracujące z nami, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych w naszej firmie.

Oczywiście, zniżki dla Stałych Klientów są przenoszone na uczestników naszych szkoleń.