Polityka Prywatności

  • Home
  • Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe POLKAR Sp. z o.o. (świadcząca szkolenia na operatorów) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe POLKAR Andrzej Karpus (świadcząca serwis wózków, maszyn budowlanych) gromadzi, używa i chroni dane osobowe, które mogą być zebrane od naszych
klientów i użytkowników naszej strony internetowej. Szanujemy prywatność naszych klientów i podchodzimy do ochrony ich danych osobowych bardzo poważnie. Niniejsza polityka wyjaśnia nasze zasady postępowania w zakresie danych osobowych i określa, w jaki sposób chronimy i wykorzystujemy te dane.

Rodzaje gromadzonych informacji

Podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz podczas zapisywania się na nasze usługi szkoleniowe lub serwis wózków widłowych oraz maszyn budowlanych możemy zbierać pewne informacje osobowe, takie jak:
– Imię i nazwisko
– Adres e-mail
– Numer telefonu
– Dane dotyczące firmy
– Informacje o preferencjach i zainteresowaniach
– Inne dane, które uznajemy za niezbędne do świadczenia naszych usług

Zebrane przez nas dane osobowe wykorzystujemy w następujący sposób:

– Do świadczenia usług szkoleniowych i serwisu, które Państwo zamówiliście.
– Do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, pytaniami lub wnioskami.
– Do personalizacji Państwa doświadczenia jako klienta.
– Do przesyłania informacji marketingowych i promocyjnych dotyczących naszych usług, o ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.
– Do poprawy naszej strony internetowej, produktów i usług.

Udostępnianie informacji osobom trzecim

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności i nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie wymieniamy Państwa danych osobowych z osobami trzecimi bez Państwa zgody, chyba że jest to konieczne do świadczenia naszych usług lub wymagane przez prawo.

Ochrona danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Wszystkie dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach, a dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy, którzy muszą mieć dostęp do tych danych w celu świadczenia naszych usług.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie w celu poprawy Państwa doświadczenia jako użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu, które pomagają nam analizować ruch na stronie internetowej, personalizować treści oraz zapewnić efektywne działanie witryny.

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących ochrony prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, powiadomimy Państwa o tym na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych odpowiednich kanałów komunikacji.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub chcieliby Państwo skorzystać z swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem e-mail: polkar@polkar-szkolenia.pl.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzają nas Państwo, korzystając z naszych usług. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.