Projekty unijne


 

W przypadku zainteresowania bezpłatnymi szkoleniami zachęcamy do wypełnienia ankiety:

ANKIETA

 

 Aktualnie realizowane projekty:

 

  

„IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polskiprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I.

PROJEKT SKIEROWANY DO OSÓB OD 15 DO 29 ROKU ŻYCIA – TRWA REKRUTACJA!

W ramach projektu „IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zapraszamy osoby:

·         W wieku od 15 do 29 roku życia,

·         Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,

·         Pozostające bez pracy,

·         Niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,

·         Posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne,

·         Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

 

Projekt skierowany jest do:

·         30 osób biernych zawodowo

·         20 osób przybyłych lub zamierzających przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy z zamiarem pracy na terytorium Polski.

Zakres projektu:

·         Poradnictwo zawodowe i psychologiczne – wsparcie obligatoryjne dla 50 osób

·         Warsztaty grupowe pozwalające na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu

·         Szkolenia zawodowe dla 50 osób

·         Płatne staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 20 osób

W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

·         Stypendia szkoleniowe i stażowe

·         Zwrot kosztów dojazdu

·         Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu

·         Opiekę nad osobami zależnymi

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.04.2019r. – 31.03.2020r.

KONTAKT:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych

IMPULS – Lider projektu

ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk

        Tel. 782 670 600

         biuro@impuls.org.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Partner projektu

ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo

Tel. 58 681 40 74

biuro@polkar-szkolenia.pl

 

Gmina Żukowo (GOPS) – Partner projektu

ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

Tel.58 685 83 00

sekretariat@zukowo.pl

 

DO POBRANIA:

Dokumenty dotyczące projektu:

Zapytania ofertowe:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu szkolenia zawodowegoz zakresu kadr i płac z elementami księgowości, dla uczestników projektu pn.: IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polskiw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Oferty należy składać do dnia: 19.11.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „pracownik biurowy z elementami obsługi komputera”, dla uczestników projektu pn.: IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polskiw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Oferty należy składać do dnia: 06.09.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparkoładowarki klasa trzecia, dla uczestników projektu pn.: IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polskiw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Oferty należy składać do dnia: 26.08.2019 r. do godziny 15:00.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu księgowości, dla uczestników projektu pn.: IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polskiw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Oferty należy składać do dnia: 17.07.2019 r. do godziny 15:00.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej podczas przerwy kawowej (np. kawa, herbata) oraz przerwy obiadowej (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn.: IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polskiw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Oferty należy składać do dnia: 23.05.2019 r. do godziny 15:00.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparkoładowarki klasa trzecia, dla uczestników projektu pn.: IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polskiw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Oferty należy składać do dnia: 23.05.2019 r. do godziny 15:00.