Szkolenia na wózki widłowe i koparko-ładowarki 

 

 

 

Informujemy, iż baza zamiejscowa w Elblągu została przeniesiona na adres: 82-300 Elbląg,  ul. Skrzydlata 28

 

Wszelkich informacji na temat organizacji i zapisów na szkolenia można uzyskać tylko i wyłącznie w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym P.P.U.S "POLKAR" Sp. z o.o. w Elblągu przy ulicy Skrzydlatej 28 lub pod numerem telefonu: +48 607 601 106 / +48 55 234 61 68.

 

 

  W związku z powyższym informujemy wszystkich zainteresowanych, iż od dnia 01.01.2017r. Centrum Edukacji CE Ewa Sasin z siedziba w Elblągu przy ulicy Robotniczej 177/3 nie jest przedstawicielem Ośrodka Dydaktyczno- Szkoleniowego P.P.U.S. "POLKAR" Sp. z o.o. w związku z czym nie jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonych szkoleń, dokonywania zapisów uczestników szkoleń oraz pobierania jakichkolwiek opłat związanych ze szkoleniami.  

 

 

 

Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy P.P.U.S. "POLKAR" Sp. z o.o.  prowadzi szkolenia na operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie klasy III, II, I w specjalnościach:

  • koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki, walce drogowe, zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, pompy do mieszanki betonowej, rozściełacze masy bitumicznej, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, frezarki do nawierzchni dróg, przecinarki do nawierzchni dróg, równiarki , remontery nawierzchni, maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, wielozadaniowe nośniki osprzętów, skrapiarki do nawierzchni bitumicznej, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, narzędzia udarowe ręczne, betoniarki, rusztowania budowlano - montażowe metalowe, sprężarki przewoźne, elektrownie polowe, rozszerzenie uprawnień o dany typ maszyny i wiele innych.
  • Szkolenia elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru, urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń zużywających ciepło oraz urządzeń i instalacji gazowych.
  • Szkolenia w zakresie urządzeń dozorowych przygotowujące do obsługi: żurawie (wszystkie typy), suwnice, podesty ruchome, wciągarki i wciągniki, wózki jezdniowe, dźwigi (windy towarowe i towarowo-osobowe), ciągniki, dźwigniki samochodowe, dźwigniki samochodowe montowane na pojazdach, burty załadowcze samochodowe, kurs hakowych.
  • Szkolenia operatorów wózków widłowych z napędem silnikowym wszystkich typów, bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.
  • Szkolenia w zakresie BHP: pracodawców, pracowników na stanowiskach kierowniczych, inżyniersko- technicznych, administracyjno -biurowych, robotniczych, nauczycieli, służb BHP.
  • Szkolenia z zakresu spawania elektrycznego i gazowego.

 

PLANOWANE SZKOLENIA:


 

TEMAT SZKOLENIA TERMIN ZAPISÓW
Sprzęt ciężki 2018.11.19 - godz. 16.00
Wózki widłowe 2018.11.17 - godz. 8.00
Szkolenia UDT

2018.11.17 - godz. 8.00

TEMAT SZKOLENIA TERMIN ZAPISÓW
Elektroenergetyczne 2018.10.16 - godz. 16:00
Rusztowania 2018.10.19 - godz. 16.00

 

 

Spawanie 2017.05.10 - godz. 9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji pod nr tel. 58 685-81-87 lub 607-828-700.

 

 


Bezpłatne szkolenia na operatora dla osób bezrobotnych:

 

Planowane szkolenie: Grupa docelowa: planowany termin ralizacji:
Operator wózków widłowych - osoby z woj. pomorskiego
- osoby pozostające bez pracy, ( w tym również zarejestrowane w Urzędzie Pracy)
- powyżej 30 roku życia należące do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).
listopad /grudzień 2018
Operator koparki jednonaczyniowej klasa III - osoby z woj. pomorskiego
- osoby pozostające bez pracy, ( w tym również zarejestrowane w Urzędzie Pracy)
- powyżej 30 roku życia należące do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).
listopad /grudzień 2018

 

Więcej infromacji można uzyskać mailowo pod adresem: biuro@polkar-szkolenia.pl lub pod nr tel. 58 681- 40-74. Prośba o kontakt w godzinach 7:30-15:30.