Elektroenergetyczne


Ośrodek Dydaktyczno Szkoleniowy "POLKAR" prowadzi szkolenia w zakresie uprawnień elektroenergetycznych w specjalnościach:

 

GRUPA I


Elektroenergetyczne

TYPU E i D

 

 

GRUPA II


Eksploatacja i dozór urządzeń cieplnych

TYPU E i D

 

 

GRUPA III


Eksloatacja i dozór urządzeń gazowych

TYPU E i D