BHP


Ośrodek Dydaktyczno Szkoleniowy P.P.U.H. "POLKAR" Andrzej Karpus prowadzi szkolenia w specjalnościach:

 

BHP

podstawowe dla pracodawców

 

BHP

podstawowe dla pracowników

na stanowisku kierowniczym

 

BHP

podstawowe dla pracowników

na stanowisku inż. - tech.

   
         

 


 

BHP

podstawowe dla pracowników

na stanowisku adm. - biur.

 

BHP

podstawowe dla pracowników

na stanowisku robotniczym

 

BHP

podstawowe dla nauczycieli

   
         

 


 

BHP

podstawowe dla służy BHP