Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

Spycharki

moc silnika KW

do 110 KW

kurs 4 tygodniowy

-

wszystkie

kurs 4 tygodniowy

 

Warunki przyjęcia na Kurs:

·         ukończone 18 lat

·         wykształcenie co najmniej podstawowe

·         aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn lub urządzeń określonej specjalności