Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

Maszyna do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

Wydajność t/h

do 100

kurs 3 tygodniowy

wszystkie typy

kurs 2 tygodniowy

 

 

 

Warunki przyjęcia na Kurs klasy III:

·         ukończone 18 lat

·         wykształcenie co najmniej podstawowe

·         aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn lub urządzeń określonej specjalności

Warunki przyjęcia na Kurs klasy II:

·         przepracowanie co najmniej 1 roku w swoim zawodzie od dnia uzyskania uprawnienia klasy III

·         aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn lub urządzeń określonej specjalności