Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

Koparkoładowarki

-

wszystkie

kurs 4 tygodniowy

-

-

 

Warunki przyjęcia na Kurs klasy III:

·         ukończone 18 lat

·         wykształcenie co najmniej podstawowe

·         aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn lub urządzeń określonej specjalności