Warunki przyjęcia na Kurs   :

·         ukończone 18 lat

·         wykształcenie co najmniej podstawowe

·         kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej