Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

Elektrownie polowe

Moc kVA

do 125

kurs 2 tygodniowy

do 250

kurs 2 tygodniowy

wszystkie typy

kurs 1 tygodniowy

 

Warunki przyjęcia na Kurs klasy III:

·         ukończone 18 lat

·         wykształcenie co najmniej podstawowe

·         aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn lub urządzeń określonej specjalności

Warunki przyjęcia na Kurs klasy II:

·         przepracowanie co najmniej 1 roku w swoim zawodzie od dnia uzyskania uprawnienia klasy III

·         aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn lub urządzeń określonej specjalności

Warunki przyjęcia na Kurs klasy I:

·         przepracowane co najmniej 2 lata w swoim zawodzie od dnia uzyskania uprawnień klasy II

·         aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn lub urządzeń określonej specjalności